1
FREE-TALK
국힙 대량 판매합니다 *^^*
 
  344
2021-01-22 19:40:20

 

-더콰이엇

큐트레인2 ----- 1.0

믹스테잎1 ----- 1.5

EP ----- 0.7


-도끼

1집 싸인반 ----- 1.5
Do it 믹스테잎 ----- 1.0


-딥플로우

3집 초판 ----- 3.0


-버벌진트

무명 ----- 1.0

고이지 0.5 싸인반 ----- 1.0

조피디&버벌진트 ----- 0.5

굿다이영 ----- 1.0 
10년동안의오독1-----  1.2


-빈지노

12 앨범커버 살짝 구겨지고 얼룩 있음 1.2

-다듀(일괄 3.0) 
2집  

3집

4집 한정판 

5집

싱글


-드렁큰타이거(일괄 1.5)

2집

3집 생활기스 다수, 부클릿 손상 

8집


-마이노스

이루펀트 ----- 1.0  

 


-바스코(빌스텍스)

1집 생활기스 다수, 부클릿 손상 ----- 0.5 

2집 홍보용 ----- 0.5


-베이식

믹스테잎 ----- 1.0 

베이식+이노베이터 ----- 0.5


-소울컴퍼니

부틀랙2 ----- 0.9   

 

-스윙스

1집 싸인반 ----- 1.0

2집 싸인반 ----- 0.5


-에픽하이

4집 홍보용 ----- 0.5


-웜맨 로보토미 

정규 0.5

 

DJ 웨건 EP ----- 1.2

더블케이 1집 ----- 0.7 

펜토 2집 ----- 0.5

비프리 믹스테잎 ----- 1.0

DJ 소울스케이프 창작과 비트 (종이케이스에 스티커 뗀 자국 잇음) ----- 0.5

클라우댄서 1집 ----- 0.5 

클라우댄서 2집 ----- 0.5

키비 2집 홍보용 ----- 0.4 

크르시픽스크릭 ----- 0.5

 

-제이에이 
조크 싸인반 0.5

 

-조피디(일괄 3.0)

1집 

2집

3집 

4집

5집(2장) 

6집 홍보용

믹스테잎 홍보용


-주석(일괄 2.0)

1집 홍보용  

2집 손때, 세월의 흔적

3집 손때, 세월의 흔적  

4집 손때, 세월의 흔적


-유엠씨
1집 싸인반-1.0

 

-여기 다 0.5

비솝 1집 싸인반
팻두 2집 싸인반
업타운 4집
디오씨 5집
윤희중 2집

데프콘 2집

 

010-7177-3763 문자주세요 ^^

 

★ 3만원 이상 구매시 택배비 무료

★ 4장 이상 구매시 전체금액 20% 할인 + 서비스 cd 드립니다

NO
Comments
아직까지 남겨진 코멘트가 없습니다. 님의 글에 코멘트를 남겨주세요!
 
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건